Home8 Alarm
Home8 Alarm
Burgemeester Keijzerweg 14
3352 AR Papendrecht
078 641 64 10 - info@home8-alarm.nl

Zorg domotica als ondersteuning voor hulpbehoevenden en zorgverleners

Geschreven door op Domotica kan het mogelijk maken dat mensen die afhankelijk zijn van zorgverlening – zoals mensen met een beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met dementie – zelfstandiger en al dan niet langer thuis kunnen blijven wonen. Domotica voldoet op die manier aan hun behoefte aan zelfstandigheid en de eigen vertrouwde omgeving. Daarnaast kan de inzet van domotica de druk op de zorgverlening verlagen. Dat is belangrijk, want deze druk zal naar verwachting in de toekomst door vergrijzing en beperkte middelen alleen nog maar toenemen.

Domotica kan het mogelijk maken dat mensen die afhankelijk zijn van zorgverlening – zoals mensen met een beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met dementie – zelfstandiger en al dan niet langer thuis kunnen blijven wonen. Domotica voldoet op die manier aan hun behoefte aan zelfstandigheid en de eigen vertrouwde omgeving. Daarnaast kan de inzet van domotica de druk op de zorgverlening verlagen. Dat is belangrijk, want deze druk zal naar verwachting in de toekomst door vergrijzing en beperkte middelen alleen nog maar toenemen.

Wat is zorg domotica precies?

Het woord ‘domotica’ is een samenvoeging van het Latijnse woord ‘domus’, dat ‘huis’ betekent, en de termen informatica en telematica. In die zin betekent domotica dus ‘huisautomatisering’. Ook wordt domotica wel eens aangeduid met termen als ‘ondersteunende technologie’ en ‘toezichthoudende technologie’. De laatste twee termen laten zien dat domotica eigenlijk twee functies heeft, namelijk ondersteunen en toezicht houden. Wanneer we dit toepassen op de zorg, hebben we het enerzijds over het ondersteunen van het dagelijks leven van zorgcliënten, en anderzijds over het bewaken en beveiligen van cliënten.

Home8: de twee functies van zorg domotica in één

Home8 biedt zowel ondersteunende als toezichthoudende technologie. Kort gezegd is Home8 een alles-in-1 alarmsysteem, dat beveiliging biedt tegen inbraak en huiselijke gevaren zoals brand en wateroverlast, en daarnaast speciale zorgtoepassingen aanbiedt. De verschillende toepassingen bestaan uit camera’s en sensoren.

Camera’s voor zorg domotica: bewaken en beveiligen van zorgcliënten

Home8 biedt drie verschillende typen camera’s:

Camera’s van Home8 hebben een alarmerende functie, zowel op het gebied van inbraak als op het gebied van zorg. Is er een inbreker in huis, dan stuurt de camera meteen beelden met bewijs naar de Home8 app. Iedereen die staat ingesteld in de Home8 app – de hoofdgebruiker en geautoriseerde gebruikers – kan daarmee meteen de beelden verifiëren en de politie inschakelen. Op het gebied van zorg werken de camera’s volgens hetzelfde principe: verkeert een hulpbehoevende in een zorgwekkende situatie, dan zijn zorgverleners hiervan meteen op de hoogte door middel van videoverificatie. Wanneer de situatie daarom vraagt, kunnen zij hierop direct actie ondernemen.

Home8 zorg domotica met zowel een toezichthoudende als een ondersteunende rol

Daarnaast biedt Home8 bepaalde sensoren die beide genoemde functies van domotica vervullen. We noemen hier de medicijndispenser even als voorbeeld. Dit apparaat ondersteunt de hulpbehoevende namelijk met het op de juiste manier (tijd en hoeveelheid) innemen van medicijnen. Dit verkleint de kans op een overdosis en het vergeten van medicijnen. Maar daarnaast houdt dit apparaat ook toezicht: wordt de dosis niet ingenomen, dan ontvangen Home8 gebruikers (familie, mantelzorgers, hulpverleners) hiervan direct een melding in de app op hun smartphone. Zo heeft de medicijndispenser dus een toezichthoudende en ondersteunde rol.

Meer weten?

Met deze toepassingen eindigen de mogelijkheden niet. Kijk voor meer informatie en een overzicht van al onze producten in onze shop.

8469-28125268523-3d0aa2f13d-o2.jpg

Alles in huis voor 'n veiliger thuis ®

 • Slimste alarmsysteem van Nederland
 • Doe-het-zelf: installeren binnen 30 minuten
 • Slimme mix van gebruikers, locaties en functies, alle aangesloten apparaten te bedienen vanuit één app
 • Gratis verzenden en retourneren
 • Ook verkrijgbaar op:
 • Amazon
 • Coolblue
 • Bol
 • Hubo
 • Epine
 • Kieskeurig